charmingtonlapointe 

Căn hộ Carillon 7 Tân Phú

Carillon 5

Căn hộ Carillon 6 Tân Phú

Carillon5-Apartment 

Căn hộ Carillon 5 Tân Phú

 Carillon 3 

Căn hộ Carillon 3 Tân Bình

 Carillon 2 

Căn hộ Carillon 2 Tân Phú

 Carillon-Apartment

Căn hộ Carillon Tân Bình

CARILLON  “AN CƯ - HẠNH PHÚC TRONG TẦM TAY”

Carillon - Một sản phẩm của Sacomreal

Hotline: 0985 889 990 - 0909 799 155

Chiến lược phát triển Sacomreal 2015 – 2020 là tập trung phát triển sản phẩm với mục tiêu tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng. Cụ thể hóa cho chiến lược này Sacomreal đã, đang và sẽ tập trung phát triển 3 dòng sản phẩm đáp ứng 3 phân khúc khách hàng trung bình, trung bình khá và cao cấp với 3 dòng sản phẩm Carillon, Jamona và Charmington